Ry T. Dinh

Ry Thi Dinh, 94, passed away peacefully at home on Wednesday, August 24, 2022 in Plainfield, NJ.

 

Born and lived in Vietnam and settled her 2nd home in Plainfield, NJ in 1991.

 

Surviving are her sister Đinh Thị Loan (Omaha, Nebraska) and her five children, Liên, Thủy (son in-law Nghĩa), Dũng, Liêm (daughter -in-law Mỹ) and Hồng (son in-law Nhẫn) of New Jersey and her son-in-law Phong of Dallas, Texas.

 

Visitation will be held on Sunday, August 28, 2022 beginning at 5 Pm to 8 PM at the McCriskin-Gustafson Funeral Homes, 2425 Plainfield Ave, South Plainfield, NJ 07080. Private Cremation.

 

 

 

CÁO PHÓ

Gia Đình chúng tôi vô cùng thương tiếc

báo tin cùng thân bằng quyến thuộc xa gần

Mẹ và Bà của chúng tôi là:

ĐINH THỊ RY

Đã mãn phần vào lúc 8 giờ 10 tối ngày 24 tháng 8 năm 2022, nhằm ngày 27 tháng 7 năm Nhâm Dần tại tư gia ở Plainfield, New Jersey

Hưởng Thọ 94 Tuổi

Linh cửu hiện đang quàn tại

McCriskin-Gustafson Funeral Homes

2425 Plainfield Ave, South Plainfield, NJ 07080

Telephone (908) 561-8000

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỂ

Thăm Viếng: Chủ Nhật, 28 tháng 8 năm 2022, 5 Pm - 8 Pm

Private Cremation

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO

CÁC CON:  

  Hồ Bích Liên

  Hồ (Nguyễn) Thanh Thủy & chồng Nguyễn Ngọc Nghĩa và con/rể & các cháu

  Rể Nguyễn Hửu Phong và các con

  Hồ Nghĩa Dũng

  Hồ Thanh Liêm & vợ Mỹ Nguyễn-Hồ và các con

  Hồ Thu Hồng & chồng Nguyễn Chí Nhẫn và các con

CÁO PHÓ NÀY XIN THAY THẾ THIỆP TANG - XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU

Điện thoại Tang Gia: Nhẫn (908)380-6613, Nghĩa (856)816-6320